dai-phun-nuoc-trevi

Các bậc thang Tây Ban Nha, Rome

Đài phun nước Trevi

Các bậc thang Tây Ban Nha phủ hoa đỗ quyên
Thành phố Rome cổ kính