Seongsan_Ilchulbong_from_the_air

El- Nido còn gì tuyệt hơn khi được đắm mình vào làn nước trong xanh nới đây